Gallery of 2007 year

Hike 07.01.2007 Manikhino - Noviy Ierusalim, 20km
Hike 14.01.2007 Zvenigorod - Platrorm "177 km", 18km (rus)
Hike 28.01.2007 Kalistovo - Radonezh, 20km (eng)
Hike 04.02.2007 around Losiny Ostrov, 18km (eng)
Hike 18.02.2007 Ozhigovo - Bekasovo, Shrovetide festival, 18km (rus)

Hike 27.05.2007 platform "43km" - Pravda, 24km
Hike 3.06.2007 "Shashlik-Hike" near Podosinki